Rejestr urzędu stanu cywilnego na Dominikanie

Dokumenty wymagane do wpisu do urzedu stanu cywilnego

  1. akt urodzenia nowożeńców (kopia poświadczona przez notariusza)
  2. przysięga w obecności notariusza o stanie cywilnym
  3. w przypadku wcześniejszego związku małżeńskiego (albo zmiany nazwiska), zaświadczenie o rozwodzie lub akt zgonu (kopia poświadczona przez notariusza)
  4. kopie paszportu nowożeńców w kolorze
  5. wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i podpis tłumacza musi być poświadczony przez notariusza.

Przygotowanie dokumentów:

  1. notariusz poświadcza kopie aktów urodzenia i innych dokumentów i przygotowuje przysięgę o stanie cywilnym. Dokumenty są tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Następnie podpis tłumacza przysięgłego jest poświadczany ponownie przez notariusza (notariusz nie poświadcza tłumaczenia)
  2. odpowiedni organ przystawia apostilla na dokumentach

Kopia przygotowanych dokumentów powinna być wysłane jak najszybciej, najlepiej parę miesięcy wcześniej, ponieważ Biuro Urzędu Cywilnego nie może ustalić daty ślubu bez tych dokumentów. Można wybrać datę ślubu, ale godzina jest ustalana przez sędziów i nie ma możliwości zmiany.

Oficjalne małżeństwo można zawrzeć tylko w Cap Cana.

Po rejestrze małżeństwa w urzędzie:

  • odbiór aktu ślubu
  • legalizacja aktu w centralnym urzędzie stanu cywilnego
  • apostilla w kancelarii Republiki Dominikany

Cena: 1050$.